>> Upcoming Activities

> International Training Course on Environmental and Health Risk Assessment and Management of Toxic Chemicals, December
7-19, 2015

>> News and Events

> องค์ประธานสถาบันฯเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และ นครนายก ระหว่างวันที่ 11 - 19 ก.ย. 58 update:21ก.ย.58

> สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลโครงการที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

> ประกาศจัดจ้าง   


> ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตามหาบัว


> หนังสือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กับสิ่งแวดล้อมโลก (HRH Princess Chulahorn Mahidol and World Environment)


> พอ.สว.ใต้ร่มพระกรุณา
ปวงประชาพ้นโรคภัย


> วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ค. 58
 


> วารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เม.ย. 58
 

>> บทความน่ารู้:

> ความคืบหน้า งานวิจัยสารหนูในข้าว

> ข้าวไทย...ปลอดภัยจากโลหะที่เป็นอันตราย

> เมล็ดลิ้นจี่ เซี่ยงจี๊ น้ำซาวข้าว...ปลอดภัยต่อไตจริงหรือ?

> การปนเปื้อนสารหนูในข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

> การควบคุมคุณภาพข้าว

> ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารเช้า

>> CRI/ICEIT Newsletter

>> Job Opportunities

> ประกาศรายนามผู้เข้าสอบพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ สำนักวิจัย 

> ประกาศรายนามผู้เข้าสอบพื้นฐาน เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักวิจัย 

> ประกาศรับสมัคร วิศวกรและพนักงานซ่อมบำรุง สำนักบริหาร 

> รับสมัคร บุคลากรประจำโครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนายา จำนวน 4 อัตรา สำนักวิจัย 

>> Center of Excellence on Environmental Health and Toxicology (EHT)


Other LinksPresident of the Institute
Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol, President of the Chulabhorn Research Institute. read more
 
Research

Research activities are conducted in 9 research laboratories as individual research projects or are organized as integrated research programs drawing on interrelated work in the Institute's laboratories.
read more
Academic Activities

The Institute places a strong emphasis on capacity building for human resource development and provides a wide range of training programs in science and technology.
read more
 

© Copyright 2006 Chulabhorn Research Institute