ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ ได้แก่

  1. ดร.จุฑาทิพ บุญสมบัติ เป็น นักวิจัยเชี่ยวชาญ
  2. ดร.อรภัทร์ งามนิธิพร  เป็น นักวิจัยชำนาญการ
  3. ดร.สุทธิพงษ์ ชูจันทร์   เป็น นักวิจัยชำนาญการ

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด