ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันอังคารที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2567 เวลา 11.00 น.

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในการนี้ โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบสภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,000 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่าย แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นต่อไป ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

          ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองเป็น 11 อำเภอ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศลักษณะอากาศช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม มีอากาศเย็นทั่วไป สำหรับพื้นที่สูงบนภูเขามีอากาศเย็นตลอดทั้งปี และอาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะ ส่งผลให้ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะอำเภอน้ำหนาว อำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สำรวจพบว่า มีประชาชนได้รับผลกระทบ 30,613 คน ทางจังหวัดฯ มีแผนขอรับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจากหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นอย่างทั่วถึงต่อไป

สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 15 มกราคม 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด