สายธารน้ำพระทัย..ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สู่การเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ประมวลภาพ : ส่วนราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย 
ในพื้นที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. นายมะยูโซะ กูเตะ นายอำเภอกะพ้อ/ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ พร้อมด้วยนายวารินทร์ เลาะสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายเอกลักษณ์ สายด้วง ปลัดอำเภองานป้อง นายอาลียะ นิแม กำนันตำบลตะโละดือรามัน นายอาบีดีน สะอิ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนผู้บังคับกองพัน ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 และสมาชิก อส.อ.กะพ้อ ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ณ หมู่ที่ 5, 8, 9 ตำบลตะโละดือรามัน และหมู่ที่ 8 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 2 มกราคม 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด