ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 เวลา 08.30 น.

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองมหาเลลา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 1,000 ชุด อาทิ ข้าวหอมมะลิ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าเช็ดตัว ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายอำเภอ และผู้แทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน นำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในที่พื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสายบุรี อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอหนองจิก อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอกะพ้อ และอำเภอมายอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ยังความปลื้มปีติ และนับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามัน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 46 ตำบล 202 หมู่บ้าน 2 ชุมชน 7,631 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 คน

สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 27 ธันวาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด