ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ ได้แก่

  1. นางสาวกฤษณา พินิจ เป็น นักวิจัยชำนาญการ
  2. นางสาวจินตนา ด้วงเงิน เป็น นักวิจัยชำนาญการ

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด