ขอแสดงความยินดี ดร.ผาณิต ทรงวุฒิ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านสมุนไพร ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี
ดร.ผาณิต ทรงวุฒิ นักวิจัยชำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา
ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นด้านสมุนไพร
(Vichiara Jirawongse Award 2023)

ดร.ผาณิต ทรงวุฒิ นักวิจัยชำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นด้านสมุนไพร ประจำปี 2566 (Vichiara Jirawongse Award for Graduate Research Excellence in Herbal Medicine 2023) จากผลงานวิจัยตีพิมพ์เรื่อง “Pharmacokinetics and metabolomics investigation of an orally modified formula of standardized Centella asiatica extract in healthy volunteers” โดยพิธีมอบรางวัล พร้อมกับนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล (oral presentation) จัดขึ้นในงานประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 (The 38th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences, IAMPS38) ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566

รางวัลนี้ นับเป็นเกียรติประวัติและเป็นการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านสมุนไพร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยไปสู่ระดับสากลอีกด้วย

รายละเอียดผลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nature.com/articles/s41598-021-86267-2

 

สำนักวิจัย
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 3 เมษายน 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด