ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

      สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ ได้แก่

  1. ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล เป็น นักวิจัยเชี่ยวชาญ
  2. ดร.อาทิตย์ มกรเสน เป็น นักวิจัยเชี่ยวชาญ
  3. ดร.ผาณิต ทรงวุฒิ เป็น นักวิจัยชำนาญการ
  4. นางสาวโสมชมัย วาระประสิทธิ์ เป็น นักวิจัยชำนาญการ

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

Highslide JS

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด