ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติในพิธีรับรางวัล 2022 Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2565

ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นผู้ได้รับรางวัล Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award) ประจำปี 2020 ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “Novel microbial tools to distinguish fecal pollution sources from livestock for effective agricultural watershed management” รางวัลวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง โดยคัดเลือกจากนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศกำลังพัฒนา และได้ร่วมพิธีมอบรางวัลทางออนไลน์ในปี 2021 ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในการนี้ ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติในพิธีรับรางวัล 2022 Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award) โดยมีพิธีมอบรางวัล Japan Award ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2565 The Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council (AFFRC) และ The Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ได้เชิญผู้ที่ได้รับรางวัล Japan Award จากปี 2020 – 2022 เข้าร่วมงาน รับรางวัลดังกล่าว

การเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานรับรางวัลครั้งนี้ สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งเป็นโอกาสให้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิจัยชั้นนำในระดับนานาชาติ

Highslide JS

รายละเอียดรางวัลผลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.affrc.maff.go.jp/kokusaikenkyu/japan_award_201113.htm
https://www.cri.or.th/en/news/25631229_japan_award_2020.php

รายละเอียดรางวัลผลงานวิจัย
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://www.affrc.maff.go.jp/kokusaikenkyu/japan_award_201113.htm

https://www.cri.or.th/en/news/25631229_japan_award_2020.php

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด