รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
เชิญสิ่งของพระราชทานของ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น “โนรู” ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ จึงโปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ตามลำดับเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ นี้ด้วย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 14.00 น. ที่หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 700 ชุด เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน หน้ากากอนามัย ยา และเวชภัณฑ์ ฯลฯ โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรต่อไป สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 22 อำเภอ 171 ตำบล 1,366 หมู่บ้าน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

จากนั้น ในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 16.00 น. ที่ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ จำนวน 1,000 ชุด โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่ โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีบ้านเรือนของราษฎร รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งหมด 21 อำเภอ 154 ตำบล 1,322 หมู่บ้าน มีผู้ได้รับผลกระทบ 58,160 ครัวเรือน

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน 300 ชุด โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่สำหรับการดำรงชีพต่อไป ทั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดสุรินทร์ พบราษฎรได้รับความเดือดร้อน 48,440 ครัวเรือน รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวม 16 อำเภอ 122 ตำบล 1,085 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าดำเนินการ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

 นับเป็นพระกรุณาธิคุณยิ่งที่ทรงห่วงใยราษฎรเสมอมา ช่วยให้ผู้ประสบอุทกภัย ที่กำลังทุกข์ยากมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ชาวจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ต่างรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 27 ตุลาคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด