ขอแสดงความยินดีกับ แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประเภทให้บริการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565

แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สำนักวิจัย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประเภทให้บริการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
รางวัลนี้ จัดขึ้นเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ (มกอช.) ครบรอบ 20 ปี เพื่อเป็นการยกย่องผลการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั่วประเทศ โดย นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรางวัล 3 ห้องปฏิบัติการ หนึ่งในนั้น ห้องปฏิบัติการทดสอบ แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สำนักวิจัย ได้รับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565
นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการประยุกต์ใช้งานวิจัย และการบริการวิชาการ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ เป็นที่พึ่งด้านวิชาการให้แก่สังคม โดยให้บริการทดสอบปริมาณโลหะหนัก สารเคมีปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสารสำคัญในสมุนไพร ด้วยเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์
นอกจากนี้ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาด้านการวิเคราะห์ทดสอบอย่างต่อเนื่อง และมีงานวิจัยตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ และการทดสอบปริมาณโลหะหนัก และสารหนูอนินทรีย์ในตัวอย่างข้าว ได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

การติดต่อ:

  • แผนกปฏิบัติการวิเคราะห์ (Analytical Section)
  • หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา
  • สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  • 54 ถนนกำเเพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
  • โทรศัพท์: 02-553-8620
  • อีเมล: [email protected]
  • เว็บไซต์: https://ana.cri.or.th/

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด