ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิ เตชชาติวนิช ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ “Young Leaders Program 2023”

          สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิ เตชชาติวนิช นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ “Young Leaders Program 2023” และการประชุม “The 20th Annual Meeting of Science and Technology in Society Forum (STS Forum)” จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2566 – 3 ตุลาคม 2566 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

          โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพจากประเทศต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรม และเปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และนักธุรกิจชั้นนำ

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด