ดร. พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์ และ ดร. มนทกานติ์ จิตแจ้ง นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี ได้รับรางวัล ACP Lectureship Awards

 

ดร. พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ์ และ ดร. มนทกานติ์ จิตแจ้ง นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี ได้รับรางวัล ACP Lectureship Awards ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOAC-3) ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2551

• รายละเอียดการประชุม The 3rd International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia(ICCEOAC-3)
         • รายชื่อผู้ที่ได้รับ ACP Lectureship Award ประจำปี 2009

ACP Lectureship Awards เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการ Asian Core Program (ACP): Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เดินทาง ( lectureship tour) ไปเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย และแสวงหาความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ในประเทศสมาชิกของโครงการ (ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย ฮ่องกง และสิงคโปร์) เป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศเจ้าภาพ ทั้งนี้ คณะผู้แทนของแต่ละประเทศจะทำการคัดเลือกผู้รับรางวัล ACP Lectureship Awards ที่จะเดินทางมายังประเทศของตน โดยพิจารณาจากงานวิจัยที่นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย หรือโปสเตอร์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ในการประชุม The International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA) แต่ละครั้ง

                                                                                                                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2552

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด