ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก ผู้ช่วยนักวิจัย สำนักวิจัย

หมวดหมู่ สมัครงาน
19 เม.ย. 2567
2

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ สำนักวิจัย

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ขอประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งดังกล่าว ตามท้ายประกาศ ดังนี้

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
04 นายสาริศ จำปาทอง

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด