รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่ สมัครงาน
17 พ.ค. 2567
1

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

 

ตามที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน  ครั้งที่ 6/2565 นั้น ผลการรับสมัครและขั้นตอนการคัดเลือกต่อไปมีดังนี้

1) ผลการรับสมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

ตำแหน่งที่เปิดรับ ผู้ยื่นสมัคร ผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 60 19
2.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เลขที่สอบ เลขที่สมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่สอบ เลขที่สมัคร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
1 04 นายณัฐพล  สัมมาโภชน์ 11 29 นางสาววรรณการน์ กัลยาณพันธ์
2 06 นายพุฒิพร  จันทร์กลั่น 12 33 นายภัทร บุญเย็น
3 11 นายรัฐพล  แพงพันธ์ 13 34 นายเอกภาพ ตราศรี
4 12 นายวิริทธิพล  วีรดารุจิรางค์ 14 43 นายวัชระพงษ์ ธัญญผล
5 14 นางสาวนาถนรินทร์ แสงเงินอ่อน 15 44 นางสาวณัฐกฤตา พรรณหาญ
6 19 นายธนกฤต  มั่งคั่ง 16 49 นางสาวจิรวดี นารินรักษ์
7 20 นายอัษฎายุธ  อ่วยกลาง 17 50 นางสาวศิริรักษ์  ทับทิมทองไพสิฐ
8 23 นายจิรัฎฐ์ เอี่ยมฑาทิพย์ 18 51 นายอนันต์  นามคาน
9 26 นายศิวัช ทัพขวา 19 59 นางสาวจิติมา  กุหลาบประเสริฐ
10 27 นายณัฐชนน  อิ่มสมบัติ

2) วันสอบ: วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์

การสอบ เวลาลงทะเบียนเข้าสอบ (น.) เวลาสอบ (น.) ห้องสอบ
ข้อเขียน/ปฏิบัติ 08:30 09:00-12:00 R407A
สัมภาษณ์ 13:00 13:30-14:30 R415

3) ให้ผู้เข้าสอบแจ้งตรวจผลคัดกรอง COVID-19 ล่วงหน้าในวันสอบ

ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. ที่ [email protected]

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
0.3 MB
33

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด