ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.พรชนก นังเกิด ผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่มีส่วนผสมจากสารสกัดดอกมหาหงส์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: 16022 จดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

09 Mar 2020
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.พรชนก นังเกิด ผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่มีส่วนผสมจากสารสกัดดอกมหาหงส์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: 16022 จดเมื่อวันที่  9 มีนาคม พ.ศ. 2563

Tags

Share this

Related Posts

Tumor-associated macrophages trigger MAIT cell dysfunction at the HCC invasive margin
New
Songsiriritthigul, C.; Hanwarinroj, C.; Pakamwong, B.; Srimanote, P.; Suttipanta, N.; Sureram, S.; Suttisintong, K.; Kamsri, P.; Punkvang, A.; Spencer, J.; Kittakoop, P.; Pungpo, P. Inhibition of Mycobacterium tuberculosis InhA by 3-Nitropropanoic Acid. Proteins. 2021, 90, 898-904.

Recent Posts

Efficacy of Andrographis paniculata extract treatment in mild to moderate COVID-19 patients being treated with favipiravir: A double-blind, randomized, placebo-controlled study (APFaVi trial)
New