ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.พรชนก นังเกิด ผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่มีส่วนผสมจากสารสกัดดอกมหาหงส์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: 16022 จดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

09 Mar 2020
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.พรชนก นังเกิด ผลิตภัณฑ์น้ำหอมที่มีส่วนผสมจากสารสกัดดอกมหาหงส์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: 16022 จดเมื่อวันที่  9 มีนาคม พ.ศ. 2563

Tags

Share this

Related Posts

Recent Posts

Genome-wide profiling of transcription factor activity in primary liver cancer using single-cell ATAC sequencing
New