ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม องค์ประกอบทางเภสัชกรรมซึ่งประกอบรวมด้วยไบโอโพลิเมอร์ และสารสกัดจากสาบหมา สำหรับใช้ในการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อต้านเชื้อจุลชีพและกรรมวิธีในการ ผลิตเวชภัณฑ์ดังกล่าว อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10593 ประเทศไทย จดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

28 Dec 2015
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม องค์ประกอบทางเภสัชกรรมซึ่งประกอบรวมด้วยไบโอโพลิเมอร์ และสารสกัดจากสาบหมา สำหรับใช้ในการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อต้านเชื้อจุลชีพและกรรมวิธีในการ ผลิตเวชภัณฑ์ดังกล่าว อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10593 ประเทศไทย จดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Tags

Share this

Related Posts

Chunshom, N.;  Chuysinuan, P.; Thanyacharoen , T.; Techasakul,  S.; Ummartyotin, S. Development of Gallic Acid/Cyclodextrin Inclusion Complex in Freeze-Dried Bacterial Cellulose and Poly (vinyl alcohol) Hydrogel: Controlled-Release Characteristic and Antioxidant Properties. Mater. Chem. Phys. 2019, 232, 294–300.
Molecular mechanism of cardol, isolated from Trigona incisa stingless bee propolis, induced apoptosis in the SW620 human colorectal cancer cell line. Kustiawan PM, Lirdprapamongkol K, Palaga T, Puthong S, Phuwapraisirisan P, Svasti J, Chanchao C*. BMC Pharmacol Toxicol 2017;18(1):32.

Recent Posts

Efficacy of Andrographis paniculata extract treatment in mild to moderate COVID-19 patients being treated with favipiravir: A double-blind, randomized, placebo-controlled study (APFaVi trial)