ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม องค์ประกอบทางเภสัชกรรมซึ่งประกอบรวมด้วยไบโอโพลิเมอร์ และสารสกัดจากสาบหมา สำหรับใช้ในการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อต้านเชื้อจุลชีพและกรรมวิธีในการ ผลิตเวชภัณฑ์ดังกล่าว อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10593 ประเทศไทย จดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

28 Dec 2015
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม องค์ประกอบทางเภสัชกรรมซึ่งประกอบรวมด้วยไบโอโพลิเมอร์ และสารสกัดจากสาบหมา สำหรับใช้ในการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อต้านเชื้อจุลชีพและกรรมวิธีในการ ผลิตเวชภัณฑ์ดังกล่าว อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10593 ประเทศไทย จดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Tags

Share this

Related Posts

Recent Posts