ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.พรชนก นังเกิด ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล องค์ประกอบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว ผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว และกรรมวิธีการผลิต อนุสิทธิบัตร: 16316 จดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

08 Jun 2020
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.พรชนก นังเกิด ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล องค์ประกอบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว ผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว และกรรมวิธีการผลิต อนุสิทธิบัตร: 16316 จดเมื่อวันที่  8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Tags

Share this

Related Posts

An engineered cell line lacking OGG1 and MUTYH glycosylases implicates the accumulation of genomic 8-oxoguanine as the basis for paraquat mutagenicity. Tajai P, Fedeles BI, Suriyo T, Navasumrit P, Kanitwithayanun J, Essigmann JM, Satayavivad J. Free Radic Biol Med. 2018;116: 64-72.

Recent Posts

Efficacy of Andrographis paniculata extract treatment in mild to moderate COVID-19 patients being treated with favipiravir: A double-blind, randomized, placebo-controlled study (APFaVi trial)
New