ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.พรชนก นังเกิด ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล องค์ประกอบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว ผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว และกรรมวิธีการผลิต อนุสิทธิบัตร: 16316 จดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

08 Jun 2020
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.พรชนก นังเกิด ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล องค์ประกอบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว ผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว และกรรมวิธีการผลิต อนุสิทธิบัตร: 16316 จดเมื่อวันที่  8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Tags

Share this

Related Posts

Hyaluronidase inhibitors (sodium cromoglycate and sodium auro-thiomalate) reduce the local tissue damage and prolong the survival time of mice injected with Naja kaouthia and Calloselasma rhodostoma venoms. Yingprasertchai S, Bunyasrisawat S, Ratanabanangkoon K Toxicon42p635-46(2003 Nov)

Recent Posts

Genome-wide profiling of transcription factor activity in primary liver cancer using single-cell ATAC sequencing
New