ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.พรชนก นังเกิด ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล องค์ประกอบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว ผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว และกรรมวิธีการผลิต อนุสิทธิบัตร: 16316 จดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

08 Jun 2020
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.พรชนก นังเกิด ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล องค์ประกอบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว ผลิตภัณฑ์วุ้นจากน้ำฟักข้าว และกรรมวิธีการผลิต อนุสิทธิบัตร: 16316 จดเมื่อวันที่  8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Tags

Share this

Related Posts

Assessing human-specific CrAssphage recovery after acidification-filtration concentrating method in environmental water. Petcharat T, Kongprajug A, Chyerochana N, Sangkaew W, Mongkolsuk S, Sirikanchana K. Water Environ Res. 2020 Jan;92(1):35-41. doi: 10.1002/wer.1209. Epub 2019 Sep 4. PMID: 31433097
Tummatorn, J.; Ruchirawat, S.; Ploypradith, P. A Convergent General Strategy for the Functionalized 2-Aryl Cycloalkyl-fused Chromans: Intramolecular Hetero Diels—Alder (HDA) Reactions of ortho-Quinone Methides (o-QMs).  Chem. Eur. J. 2010, 16, 1445–1448.

Recent Posts