รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล ศาสตราจารย์เกีรติคุณ ดร สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ดร ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล ดร นพพร ทัศนา นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย สูตรผสมสำหรับการใช้เฉพาะที่ในรูปแผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใย แผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใยที่มีสูตรผสมดังกล่าวและกรรมวิธีในการผลิตแผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใยดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: 17752 จดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564.

18 May 2021
0

รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล ศาสตราจารย์เกีรติคุณ ดร สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์  ดร ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล ดร นพพร ทัศนา นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย สูตรผสมสำหรับการใช้เฉพาะที่ในรูปแผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใย แผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใยที่มีสูตรผสมดังกล่าวและกรรมวิธีในการผลิตแผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใยดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: 17752 จดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564.

Tags

Share this

Related Posts

Fako, V., Martin, S. P., Pomyen, Y., Budhu, A., Chaisaingmongkol, J., Franck, S., . . . Wang, X. W. (2019). Gene signature predictive of hepatocellular carcinoma patient response to transarterial chemoembolization. Int J Biol Sci, 15(12), 2654-2663. doi:10.7150/ijbs.39534

Recent Posts