รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล ศาสตราจารย์เกีรติคุณ ดร สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ดร ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล ดร นพพร ทัศนา นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย สูตรผสมสำหรับการใช้เฉพาะที่ในรูปแผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใย แผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใยที่มีสูตรผสมดังกล่าวและกรรมวิธีในการผลิตแผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใยดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: 17752 จดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564.

18 May 2021
0

รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล ศาสตราจารย์เกีรติคุณ ดร สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์  ดร ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล ดร นพพร ทัศนา นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย สูตรผสมสำหรับการใช้เฉพาะที่ในรูปแผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใย แผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใยที่มีสูตรผสมดังกล่าวและกรรมวิธีในการผลิตแผ่นฟิล์มและแผ่นเส้นใยดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: 17752 จดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564.

Tags

Share this

Related Posts

Protein profiling of osteosarcoma tissue and soft callus unveils activation of the unfolded protein response pathway.  Chaiyawat P, Sungngam P, Teeyakasem P, Sirikaew N, Klangjorhor J, Settakorn J, Diskul-Na-Ayudthaya P, Chokchaichamnankit D, Srisomsap C, Svasti J, Pruksakorn D*.  Int J Oncol. 2019 May;54(5):1704-1718.

Recent Posts

Efficacy of Andrographis paniculata extract treatment in mild to moderate COVID-19 patients being treated with favipiravir: A double-blind, randomized, placebo-controlled study (APFaVi trial)