รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.พรชนก นังเกิด นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคกลากและโรคเกลื้อนที่ประกอบรวมด้วยสารสกัดจากพลูและสารสกัดจากข่าเหลือง กรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบดังกล่าว และผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งเดียวกัน อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอ 2203001091 วันที่ยื่นคำขอ 09/05/65

09 May 2022
0

รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล  น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม  น.ส.พรชนก นังเกิด นายนิติรัตน์  ฉิมน้อย  องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคกลากและโรคเกลื้อนที่ประกอบรวมด้วยสารสกัดจากพลูและสารสกัดจากข่าเหลือง กรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบดังกล่าว และผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งเดียวกัน อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอ 2203001091 วันที่ยื่นคำขอ 09/05/65

Tags

Share this

Related Posts

Palakhachane, S.; Ketkaew Y.; Chuaypen, N.; Sirirak, J.; Boonsombat, J.; Ruchirawat, S.; Tangkijvanich, P.; Suksamrarn, A.; Limpachayaporn, P. Synthesis of Sorafenib Analogues Incorporating a 1,2,3-Triazole Ring and Cytotoxicity towards Hepatocellular Carcinoma Cell Lines. Bioorg. Chem. 2021, 112, 104831.
Serum Proteomic Profiling Reveals Differentially Expressed IGHG3 and A1AG1 as Potential Predictors of Chemotherapeutic Response in Advanced Non-small Cell Lung Cancer. Mon MM, Srisomsap C, Chokchaichamnankit D, Watcharatanyatip K, Weeraphan C, Svasti J, Maneechai K, Thongsuksai P, Raungrut P*. Anticancer Res. 2021 Apr;41(4):1871-1882.

Recent Posts

Efficacy of Andrographis paniculata extract treatment in mild to moderate COVID-19 patients being treated with favipiravir: A double-blind, randomized, placebo-controlled study (APFaVi trial)