รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.พรชนก นังเกิด นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคกลากและโรคเกลื้อนที่ประกอบรวมด้วยสารสกัดจากพลูและสารสกัดจากข่าเหลือง กรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบดังกล่าว และผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งเดียวกัน อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอ 2203001091 วันที่ยื่นคำขอ 09/05/65

09 May 2022
0

รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล  น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม  น.ส.พรชนก นังเกิด นายนิติรัตน์  ฉิมน้อย  องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคกลากและโรคเกลื้อนที่ประกอบรวมด้วยสารสกัดจากพลูและสารสกัดจากข่าเหลือง กรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบดังกล่าว และผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งเดียวกัน อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอ 2203001091 วันที่ยื่นคำขอ 09/05/65

Tags

Share this

Related Posts

Prediction of the structural interface between fibroblast growth factor23 and Burosumab using alanine scanning and molecular docking.  Kanhasut K, Tharakaraman K, Ruchirawat M, Satayavivad J, Fuangthong M, Sasisekharan R.  Sci Rep. 2022 Aug 30;12(1):14754.

Recent Posts