รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.พรชนก นังเกิด นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคกลากและโรคเกลื้อนที่ประกอบรวมด้วยสารรวมของน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดและน้ำมันหอมระเหยจากเนียมหูเสือ กรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอ 2203001093 วันที่ยื่นคำขอ 09/05/65

09 May 2022
0

รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล  น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม  น.ส.พรชนก นังเกิด นายนิติรัตน์  ฉิมน้อย  องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคกลากและโรคเกลื้อนที่ประกอบรวมด้วยสารรวมของน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดและน้ำมันหอมระเหยจากเนียมหูเสือ กรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอ 2203001093 วันที่ยื่นคำขอ 09/05/65

Tags

Share this

Related Posts

Detection of superoxide dismutase (Cu-Zn) isoenzymes in leaves and pseudobulbs of Bulbophyllum morphologlorum Kraenzl orchid by comparative proteomic analysis. Huehne PS, Bhinija K, Srisomsap C*, Chokchaichamnankit D, Weeraphan C, Svasti J, Mongkolsuk S. Biochem Biophys Rep. 2020 May 5;22:100762.
Sahakitpichan, P.; Mahidol, C.; Disadee, W.; Chimnoi, N.; Ruchirawat, S.; Kanchanapoom, T. Glucopyranosyloxybenzyl Derivatives of (R)-2-Benzylmalic Acid and (R)-Eucomic Acid, and an Aromatic Glucoside from the Pseudobulbs of Grammatophyllum speciosum. Tetrahedron 2013, 69, 1031–1037

Recent Posts