รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.พรชนก นังเกิด นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคกลากและโรคเกลื้อนที่ประกอบรวมด้วยสารรวมของน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดและน้ำมันหอมระเหยจากเนียมหูเสือ กรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอ 2203001093 วันที่ยื่นคำขอ 09/05/65

09 May 2022
0

รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล  น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม  น.ส.พรชนก นังเกิด นายนิติรัตน์  ฉิมน้อย  องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคกลากและโรคเกลื้อนที่ประกอบรวมด้วยสารรวมของน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดและน้ำมันหอมระเหยจากเนียมหูเสือ กรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอ 2203001093 วันที่ยื่นคำขอ 09/05/65

Tags

Share this

Related Posts

Tummatorn, J.; Poonsilp, P.; Nimnual, P.; Janprasit, J.; Thongsornkleeb, C.; Ruchirawat, S. Regioselective Synthesis of 3-Bromoquinoline Derivatives and Diastereoselective Synthesis of Tetrahydroquinolines via Acid-Promoted Rearrangement of Arylmethyl Azides. J. Org. Chem. 2015, 80, 4516-4525.

Recent Posts