รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม น.ส.พรชนก นังเกิด นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคกลากและโรคเกลื้อนที่ประกอบรวมด้วยสารรวมของน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดและน้ำมันหอมระเหยจากเนียมหูเสือ กรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอ 2203001093 วันที่ยื่นคำขอ 09/05/65

09 May 2022
0

รศ. ดร.สุพรรณา เตชะสกุล  น.ส.ปณิตา คล้ายจันทร์ น.ส.นันทวรรณ ฤกษ์งาม  น.ส.พรชนก นังเกิด นายนิติรัตน์  ฉิมน้อย  องค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาโรคกลากและโรคเกลื้อนที่ประกอบรวมด้วยสารรวมของน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดและน้ำมันหอมระเหยจากเนียมหูเสือ กรรมวิธีการผลิตองค์ประกอบดังกล่าว อนุสิทธิบัตร: เลขที่คำขอ 2203001093 วันที่ยื่นคำขอ 09/05/65

Tags

Share this

Related Posts

Thasana, N.; Worayuthakarn, R.; Kradanrat, P.; Hohn, E.; Young, L.; Ruchirawat, S. Copper(I)-Mediated and Microwave-Assisted Caryl-Ocarboxylic Coupling: Synthesis of Benzopyaranones and Isolamellarin Alkaloids. J. Org. Chem. 2007, 72, 9379–9382.
Studies of the in vitro cytotoxic, antioxidant, lipase inhibitory and antimicrobial activities of selected Thai medicinal plants. Kaewpiboon C, Lirdprapamongkol K, Srisomsap C, Winayanuwattikun P, Yongvanich T, Puwaprisirisan P, Svasti J, Assavalapsakul W* BMC Complement Altern Med. 2012 Nov 13;12:217.

Recent Posts

Efficacy of Andrographis paniculata extract treatment in mild to moderate COVID-19 patients being treated with favipiravir: A double-blind, randomized, placebo-controlled study (APFaVi trial)