องค์ประธานสถาบันฯ ทรงร่วมแสดง “Siriraj The Music Lover’s Concert” ครั้งที่ 2

17 เม.ย. 2557
0


เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จยังห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงร่วมการแสดง “ศิริราช เดอะ มิวสิค เลิฟเวอร์ส คอนเสิร์ต” (Siriraj The Music Lovers’Concert) ครั้งที่ 2 โดยทรงเครื่องดนตรีกู่เจิง และทรงขับร้องเพลง Chun jiang hua yue ye, Perfect, ดวงทิพย์ และแคนลำโขง พร้อมกับพระอาจารย์ฉาง จิ้ง ศิลปินกู่เจิงระดับแนวหน้าของจีน ซึ่งเป็นผู้ถวายการสอนเครื่องดนตรีกู่เจิง ร่วมกับวงดุริยางค์ราชนาวี นอกจากนั้น ยังมีการบรรเลงเพลงสากล เพลงไทย และการขับร้องเพลงประสานเสียงของสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช ภายใต้แนวบทเพลงจาก “เพลงประกอบภาพยนตร์ และละครเวที” อาทิ ในหลวงของแผ่นดิน, ข้างหลังภาพ, ทวิภพ, บทเพลงจากภาพยนตร์ เรื่อง Harry Potter, The Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean, Phantom of the opera, Pink Panther, Mission impossible และ James bond เป็นต้น


  

การแสดงดนตรีการกุศล “ศิริราช เดอะ มิวสิค เลิฟเวอร์ส คอนเสิร์ต” (Siriraj The Music Lovers’ Concert) ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ศิริราชได้แสดงศักยภาพสู่สาธารณะ และขณะเดียวกัน ได้พัฒนาทักษะการเล่นดนตรี การทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม อีกด้วย

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปร่วมสมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และเป็นศูนย์กลางการตรวจโรคเฉพาะทางอย่างครบวงจร พร้อมระบบสาธารณูปโภคและการปรับปรุงทางสัญจร และการจราจรภายในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ และความสะดวกของผู้ป่วย

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 เมษายน 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด