พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2567

04 ก.ค. 2567
4

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

          กิจกรรมภายในงานเริ่มด้วย พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ประธานคณะกรรมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ เป็นผู้วางพวงมาลัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  

          จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ ประธานในพิธีฯ นำเหล่าคณะผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และหน่วยงานในพระดำริ ร่วมประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานในใต้ร่มพระบารมี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในการสร้างคุณประโยชน์หลากหลายด้านแก่ประชาชนและประเทศชาติ ด้วยพระประสงค์ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด