สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

31 พ.ค. 2567
1

             เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีพลเอก ชาญ  บุญประเสริฐ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนองพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน และฝ่ายบริหารกลาง สำนักบริหาร

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

31 พฤษภาคม 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด