ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

28 พ.ค. 2567
0

          สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขจีลักษณ์ เฉียบแหลม ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ เป็น นักวิจัยชำนาญการ ห้องปฏิบัติการวิจัยชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด