ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ ได้รับทุนวิจัย โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2566

          ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล นักวิจัยเชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการวิจัยอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับทุนวิจัย โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่มอบให้แก่นักวิจัยสตรีที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนวิจัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
          รางวัลนี้ นับเป็นการสนับสนุนงานวิจัยและเชิดชูเกียรติสตรีในงานวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นพื้นที่ผลักดันงานวิจัยคุณภาพให้สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในประเทศไทยและเวทีโลก
     

วีดิโอสัมภาษณ์ ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล สามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ZWnMJPG0D4A

ภาพบรรยากาศในงานพิธีรับมอบทุนวิจัย

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด