ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

17 ต.ค. 2566
1

         เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.53 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคต ครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” ของในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมในพิธีครั้งสำคัญนี้ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศล และทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ อีกทั้งทรงขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” ร่วมกับคณาจารย์และนิสิต ในฐานะทรงเป็นนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ บรรเลงดนตรีโดย นิสิตวง เค.ยู.แบนด์ ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 42 ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเป็นบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ภายในงาน ยังมีการขับร้องทำนองเสนาะ “ธ คือพลังใจ” ประกอบเครื่องดนตรีไทย โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ การขับร้องบทเพลง “สดุดีพระเกียรติ” และบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” โดยนิสิตวง เค.ยู. วินด์ ซิมโฟนี่

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น“วันนวมินทรมหาราช” อันมีหมายความว่า “วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่” เพื่อเทิดพระเกียรติ และเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดำรงมั่นคงอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้งยังได้ทรงตั้งมั่นอยู่ในธรรมแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ทรงมีพระราชอุตสาหะในการพระราชทานแนวพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร อันเป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศ มาอย่างยาวนานตลอดการครองสิริราชสมบัติมากว่า 70 ปี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน

16 ตุลาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด