พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พุทธศักราช 2566

09 ต.ค. 2566
15

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา 41 ปี ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันในการถวายความเคารพ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกเบื้องหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจ น้อยใหญ่ทั้งปวง อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง

ด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปกรรมไทยจนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย นับตั้งแต่ที่ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทรงอุทิศพระองค์กับการสร้างสรรค์งานศิลปะหลากหลายแขนง เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โบราณสถาน โบราณวัตถุ อันเป็นสิ่งสำคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทย อาทิ โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)  ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จังหวัดอุดรธานี โครงการบูรณะพระวิหาร บูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนังบูรณะศาลาบ่อทิพย์ และปรับพื้นที่ภูมิทัศน์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารวัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังทรงปฏิบัติพระภารกิจสนองพระเดชพระคุณในฐานะพระราชวงศ์ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการประกอบพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ รวมถึงโครงการในพระดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยสืบไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
9 ตุลาคม 2566

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด