ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

20 มิ.ย. 2566
0

                      เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรมลอฟฟ์ มาเนีย บูติค โฮเทล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ นายชลิต มานิตยกุล รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

                      โดยกิจกรรมการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Application เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนและชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครูผู้ฝึกสอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้แทนชุมชนในพื้นที่ ร่วมการฝึกอบรมกว่า 160 คน

                      จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ” ซึ่งในเขตพื้นที่ของจังหวัดมีข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 160,662 ตัว โดยได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวไปแล้ว 1,335 ตัว และจัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 194 คน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2566 มีเป้าหมายจัดโครงการเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่อำเภอสวี จำนวน 11 ตำบล ซึ่งได้ผ่านการประเมินและรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วทั้งสิ้น 6 ตำบล นับเป็นความร่วมมือในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการแก้ปัญหาสุนัขในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่นยืนต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
20 มิถุนายน 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด