เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

03 พ.ค. 2566
0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานบริหารอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกเบื้องหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านศิลปะ พระพุทธศาสนา และโครงการเกษตรตัวอย่างในพระดำริฯ โดยทรงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในโครงการเกษตรส่วนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ตลอดจนพระราชทานผลผลิตจากโครงการเกษตรฯ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่ผ่านมา นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด