ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี 2566 ผ่านระบบ Video Conference

28 เม.ย. 2566
0

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี 2566 ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของมูลนิธิจุฬาภรณ์ พร้อมขอพระราชทานพระวินิจฉัยในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม อาทิ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญประจำปี 2565 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิจุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ 2566

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาการทรงงานเพื่อประชาชน กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ทรงทุ่มเทและอุทิศพระองค์ในการระดมทุนหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลนานัปการ ของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “ถักร้อย สร้อยรัก” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ “ดร.น้ำจิต” การแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน” นอกจากนี้ ในปีพุทธศักราช 2565 ที่ผ่านมามูลนิธิจุฬาภรณ์ได้ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์สำหรับใช้ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯ ในการยกระดับประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชน และสัตว์ไร้ที่พึ่ง ตลอดจนส่งเสริมการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

  จากจุดเริ่มต้นของมูลนิธิจุฬาภรณ์ จึงได้นำไปสู่พระกรณียกิจที่ล้วนเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ประชาชนและประเทศชาติจวบจนถึงปัจจุบัน

 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักประธานสถาบัน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 28 เมษายน 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด