มูลนิธิจุฬาภรณ์ รับมอบเงินสมทบทุน ในโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า” สำหรับจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ สนับสนุนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ”

23 มี.ค. 2566
0

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 มูลนิธิจุฬาภรณ์ โดย ร้อยโท ชวัช อรรถยุกติ เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า” สำหรับใช้ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” พร้อมทั้งรับมอบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ จำนวน 300 กล่อง สำหรับใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในพระดำริฯ โดยนายธงชัย โชติศรีลือชา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักประธานสถาบัน
วันที่ 23 มีนาคม 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด