ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

13 ก.พ. 2566
1

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงโปรดให้มีการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ ในนามหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อรณรงค์ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ทางภาคเหนือ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2556

สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. จังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ ที่จำเป็นโดยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ บริการแพทย์แผนไทย และบริการด้านทันตกรรม ซึ่งปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจ

นอกจากนี้ โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งออกปฏิบัติงานเชิงบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์ของจังหวัดในท้องที่ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง และอาสาปศุสัตว์ เพื่อนำข้อมูลไปขยายผลในชุมชนได้ทราบถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันอย่างปลอดภัย

พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนำไปจัดสรรกระจายฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ของจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คน

จากนั้น ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน ต่อมาทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข รวมถึงรักษาโรคอื่น ๆ ที่พบ ได้แก่ โรคเนื้องอกบนผิวหนัง มดลูกอักเสบ ซึ่งการผ่าตัดทำหมันนอกจากจะช่วยลดจำนวนสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ต่าง ๆ ด้วย เช่น โรคต่อมลูกหมากโต มะเร็งอัณฑะ ภาวะมดลูกอักเสบ และมะเร็งเต้านม เป็นต้น

โอกาสนี้ ทรงนำสมาชิกหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกันขับร้องเพลง “ รักกันไว้เถิด ” พร้อมกับมีพระดำรัสถึงการสร้างความรัก ความสามัคคีเพื่อประเทศชาติ ดั่งความตอนหนึ่งว่า “…ขอฝากความหวังไว้กับน้องๆ จากข่าวที่พบมีเรื่องที่น่าเศร้าทั้งเรื่องยาบ้า ยาเสพติด พอคนเสพเข้าไปแล้ว ก็ขาดสติ ทำร้ายพ่อแม่พี่น้อง เชื่อว่าพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ พวกเราจะรักกัน สามัคคีกัน ช่วยกันแก้ปัญหา … และถ้าทุกคนช่วยกัน พี่ก็แน่ใจว่าประเทศไทยเรานั้นจะสามารถเจริญขึ้นเรื่อย ๆ และปัญหาต่าง ๆ ก็จะหมดไป… 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด