พิธีเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

02 ก.พ. 2566
0

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. และสมุดบันทึกประจำปี พุทธศักราช 2566 แก่ข้าราชการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด้วยดีเสมอมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ นายรณนรินทร์ สวัสดิ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักบริหาร และนายอนุชา ระพิทย์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักอาคารสถานที่ เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. และสมุดบันทีกพระราชทานไปมอบแก่คณะผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ในระหว่างวันที่ 10-27 มกราคม พ.ศ. 2566 ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตหลักสี่

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

การประปานครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้านครหลวง

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9

กรมชลประทาน

การประปาสาขาประชาชื่น

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

การไฟฟ้าเขตนนทบุรี

กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ

ข้าราชบริพาร และผู้ปฏิบัติงานถวาย

ฝ่ายบริหารกลาง
สำนักบริหาร
2 กุมภาพันธ์ 2566

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด