ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ เข้าเฝ้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 ธ.ค. 2565
0
 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.09 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พระราชทานพระวโรกาสให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะ เข้าเฝ้า เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทย รวมถึงสัตว์ป่วยอนาถา สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งและสัตว์ไร้ที่พึ่งให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถอยู่ใกล้ชิดกับคนได้อย่างปลอดภัยต่อไป

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 28 ธันวาคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด