สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

28 ธ.ค. 2565
0

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 13.30 น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระดำริให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นเจ้าภาพจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลา 15 วัน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีบุคลากรจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท รวมจำนวน 7 คน ด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างเป็นล้นพ้นตลอดมา พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการเจริญจิตภาวนา ซึ่งนับเป็นปฏิบัติบูชาอันสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลฯ และเป็นการสืบสานพระศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
และฝ่ายบริหารกลาง
สำนักบริหาร
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2565

        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 13.30 น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระดำริให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นเจ้าภาพจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

        ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

        สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลา 15 วัน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีบุคลากรจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท รวมจำนวน 7 คน ด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างเป็นล้นพ้นตลอดมา พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการเจริญจิตภาวนา ซึ่งนับเป็นปฏิบัติบูชาอันสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลฯ และเป็นการสืบสานพระศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธานและฝ่ายบริหารกลาง
สำนักบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 28 ธันวาคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด