สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดงาน “แนะนำหลักสูตร CGI Open House 2023 และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา”

08 ธ.ค. 2565
0

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กำหนดจัด “งานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2023” และสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทุนยังมีโอกาสได้ฝึกงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย สำหรับงาน CGI Open House จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-14:00 น. ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมลุ้นรางวัล ผ่าน Facebook Live “Chulabhorn Graduate Institute” ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ช่วงเวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยตนเองในช่วงเช้า และรอฟังประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2554-1900 ต่อ 2144, 2130 และ 2712

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

08:30 – 09:00ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวร้ส Covid-19 ให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)/ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับอาหารว่าง (พร้อมชมวิดีโอแนะนำสถาบันฯ แนะนำสาขา แนะนำห้องปฏิบัติการวิจัย และชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา)
09:00 – 09:10กล่าวเปิดงาน โดยรองอธิการบดีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล) พร้อมแบ่งกลุ่มเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab)
09:10 – 12:00เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
12:00 – 13:00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
13:00 – 14:00เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
14:00 – 14:15ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และรายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ณ ชั้น 3 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
14:15 เป็นต้นไปกล่าวเปิดงาน โดยรองอธิการบดีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล) พร้อมแบ่งกลุ่มเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab)

08:30 – 09:00

ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)/ลงทะเบียน รับเอกสาร และรับอาหารว่าง (พร้อมชมวิดีโอแนะนำสถาบันฯ แนะนำสาขา แนะนำห้องปฏิบัติการวิจัย และชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา)

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

8 ธันวาคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด