ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

14 พ.ย. 2565
0

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ หากประชาชนมีสุขภาพดีจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลในการดูแลสุขภาพสัตว์ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย เกิดโรคที่จะเป็นพาหะจากสัตว์สู่คนได้

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทรงมีพระกรุณาธิคุณ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ทันตกรรม และแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน โดยมีผู้มารับบริการรวม 146 คน โรคที่พบส่วนใหญ่ อาทิ โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบประสาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังทรงมีพระประสงค์ให้ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง สำหรับนำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะมีส่วนช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัด และโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง

ในการนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชน พร้อมกับพระราชทานป้ายห้อยคอที่ระลึกโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานฯ จากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าตัดทำหมัน และรักษาอาการมดลูกอักเสบให้กับสุนัขรวม 6 ตัว ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง จังหวัดอุบลราชธานี พบปัญหามดลูกอักเสบในสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการควบคุมประชากรสุนัขเพศเมียด้วยการฉีดยาคุม และการติดเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้ง สุนัขที่เริ่มมีอายุมาก ซึ่งการผ่าตัดทำหมัน ถือเป็นการป้องกันที่ดี และปลอดภัยที่สุด

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในครั้งนี้ มีสำนักงานปศุสัตว์ เขต 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมออกหน่วยให้บริการด้วย โดยในวันนี้มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวม 71 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 16 ตัว เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสัตว์

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม่น้ำมูล และแม่น้ำชี เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 21 อำเภอ จึงพระราชทานกล่องยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ผู้แทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเชิญไปแจกจ่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,000 ชุด ปัจจุบัน อยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือ เร่งฟื้นฟูเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสา จุฬาภรณ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสของประชาชนชาวไทย ได้เข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า อันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ ให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด