ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้าเฝ้ากราบทูลรายงานตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเข้ารับสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 ก.ย. 2565
0

วันนี้ (15 ก.ย. 2565) เวลา 15.17 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พระราชทานพระวโรกาสให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้าเฝ้ากราบทูลรายงานตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และเข้ารับสิ่งของพระราชทานจำนวน 500 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น ข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น เพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้วย

ทั้งนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ทรงติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนคนไทย

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2565 เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาของประชาชน ได้รับความเสียหาย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง และอำเภอลำลูกกา ปัจจุบัน จังหวัดปทุมธานี บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมกับเตรียมแผนการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 15 กันยายน 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด