สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมยา”

08 ก.ย. 2565
0

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงการบรรยายออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom (Zoom Cloud Meetings) เรื่อง “การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมยา” ในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยคุณหมอบุญโชค ไทยทัตกุล แพทย์แผนโบราณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้การบรรยาย

โครงการบรรยายดังกล่าว เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และทราบถึงวิธีการยื่นขอรับใบอนุญาต และลักษณะงาน ประเภทงาน และคุณสมบัติ รวมถึงคุณประโยชน์ของการประกอบวิชาชีพโดยได้รับใบอนุญาต อันเป็นการเพิ่มบทบาท ที่สำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่นักเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ไทยให้เท่าเทียมในระดับสากลต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอีกด้วย

จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 (รับจำนวน 200 ท่าน) โดยสแกนผ่าน QR Code เพื่อลงทะเบียนจากเอกสารประชาสัมพันธ์ท้ายนี้

กำหนดการบรรยาย
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.05 – 12.00 น.

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

09.00 – 09.05 น.

พิธีเปิดการเสวนา/อบรมโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันท์ (กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานอนุกรรมการ วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ฯ)

09.05 – 12.00 น.

บรรยาย/อภิปราย เรื่อง “การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมยา”
โดยหมอบุญโชค ไทยทัตกุล (แพทย์แผนโบราณ) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ด
1. เห็ดคืออาหารและยาธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดในโลก
2. ดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนไทย
3. อาหารเป็นยาสำหรับผู้ป่วย
4. ถามตอบปัญหาสุขภาพ

12.00 น.

ปิดการบรรยาย

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด