สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565)

01 ส.ค. 2565
0

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมในพิธี และลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สำนักบริหาร
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด