ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปฎล ชื่นตระกูล ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผู้นำรุ่นเยาว์ “Young Leaders Program 2022”

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปฎล ชื่นตระกูล นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมี ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผู้นำรุ่นเยาว์ “Young Leaders Program 2022” และการประชุม “The 19th Annual Meeting of Science and Technology in Society forum (STS forum)” จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2565 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพจากประเทศต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรม และเปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และนักธุรกิจชั้นนำ

Highslide JS

Highslide JS

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด