เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

05 พ.ค. 2565
0

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และของที่ระลึกเบื้องหน้าพระรูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรอง อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน 
และฝ่ายบริหารกลาง สำนักบริหาร
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
และฝ่ายบริหารกลาง สำนักบริหาร
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด