ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 9 เมษายน 2565

11 เม.ย. 2565
0

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.50 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการเสด็จไปทรงเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือฯ

 โอกาสนี้ พลเรือตรี เผดิมชัย สุคนธมัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กราบทูลถวายรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดแห่งนี้มีหน้าที่ในการรับสุนัขจรจัดที่สร้างปัญหาภายในค่ายกรมหลวงชุมพร เข้าควบคุมและอุปการะอย่างมีคุณธรรม และคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพล และครอบครัวเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี มีเมตตาธรรม และควบคุมสุนัขของตน ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ปัจจุบันดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้ว บนพื้นที่ 5 ไร่ ที่มีขีดความสามารถรองรับสุนัข 392 ตัว โดยแบ่งเป็นพื้นที่บริหารจัดการ โดยมีพื้นที่อาคารปฏิบัติงาน พื้นที่คอกสุนัข พื้นที่ถังเก็บน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ฝึกสุนัขจรจัด อาคารกำจัดซากสัตว์ และอาคารดูแลสุนัขป่วย

 ในการนี้ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรคอกสุนัข ซึ่งมีทั้งหมด 7 คอก แยกเป็นคอกสุนัขทำหมันแล้ว 5 คอก คอกสุนัขตัวเมียยังไม่ทำหมัน 1 คอก คอกสุนัขตัวเมียยังไม่ทำหมันพร้อมลูกสุนัข 1 คอก สำหรับการดูแลสุนัขจรจัดคำนึงถึงมาตรฐานความสะอาด ถูกสุขอนามัย เช่น การดูแลทำความสะอาดคอกสุนัข รักษาสุนัขป่วย ฝึกสุนัข ให้อาหารสุนัขตามเวลา

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงของสุนัขที่ได้รับการฝึกฝนจนชำนาญ และมีทักษะพิเศษ เพื่อใช้ในราชการ และส่งต่อให้ผู้มีอุปการะที่สามารถจะรับเลี้ยงดูได้ต่อไป

 

โอกาสนี้ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้สุนัขจรจัดเพศเมีย จำนวน 2 ตัว ซึ่งตัวแรกทรงทำการตรวจสุขภาพและขูดผิวหนัง เพื่อส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่า สุนัขตัวแรกป่วยเป็นโรคเรื้อน จึงทรงฉีดยารักษาไรขี้เรื้อนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนตัวที่สอง ทรงฉีดวัคซีนให้กับสุนัขเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถานบันวิจัยจุฬาภรณ์
8 เมษายน 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด