ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

31 มี.ค. 2565
0

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ

แม้ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย พระองค์ยังทรงห่วงใยในทุกข์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทรงสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง เพื่อให้บรรลุผลดังพระปณิธานในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ดังการเสด็จมาทรงงาน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2565 นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี ที่ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียง ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.47 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข จำนวน 8 ตัว เป็นเพศผู้ จำนวน 5 ตัว และเพศเมีย จำนวน 3 ตัว

การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุดรธานี และมณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว โดยวันนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 125 ตัว และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 117 ตัว

สำหรับการปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์ พร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด นับเป็นอีกหนึ่งพระภารกิจที่สำคัญต่อการดูแลสุขอนามัยของพี่น้องประชาชน ตลอดจนสรรพชีวิตทั้งหลายบนผืนแผ่นดินไทยที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยทรงตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่จะสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ รวมถึงมีการบริหารจัดการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ดี ตลอดจนควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์สัตว์จรจัดไร้ที่พึ่ง ที่อาจจะเป็นพาหะของโรคติดต่อร้ายแรงมาสู่คนและสัตว์ได้

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
สำนักองค์ประธาน
31 มีนาคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด