ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

23 ก.พ. 2565
0

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.02 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการ ”สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชน และสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ร่วมกันให้มีความปลอดภัย ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า และทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโรคดังกล่าวอย่างจริงจังทั้งในคนและสัตว์

โอกาสนี้ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ และลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัดในพื้นที่ นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการลดจำนวนประชากรเสี่ยงที่อาจจะนำพาโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่กระจาย อีกทั้งจะเป็นการตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายมาสู่คนได้

พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน โดยวันนี้ มีประชาชนจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียง นำสุนัขและแมวทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงของตนเองและสัตว์จรจัดที่ไม่มีเจ้าของ มารับบริการฉีดวัคซีนฯ รวมจำนวน 297 ตัว และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมจำนวน 203 ตัว อีกทั้งทอดพระเนตรการออกโรงทาน ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้นำร้านอาหารคาวหวานในพื้นที่ มาร่วมออกร้านการกุศลตั้งโรงทาน ให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมัน และสนับสนุนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ด้วย

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ด้วยทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยทรงแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับโลก พร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงตั้งพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน ปี 2573 นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาในการดูแลทุกข์สุขของราษฎร รวมถึง สุขภาพของสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งจะนำมาสู่ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขของประเทศชาติต่อไป

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
23 กุมภาพันธ์ 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด