ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

20 ก.พ. 2565
0

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์จรจัดและสัตว์เลี้ยงของราษฎร ในโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ”

ในช่วงเช้า เวลา 07.03 น. เสด็จไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี

จากนั้น เวลา 08.59 น. เสด็จไปยังพื้นที่ทรงงาน ณ ลานวัดเกษรศีลคุณ เพื่อทรงร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อนำไปขยายผลให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงอันตราย และวิธีการปฏิบัติป้องกันอย่างถูกวิธี ซึ่งในปัจจุบัน ยังไม่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนในคนและสัตว์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ก่อนการเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโรค หรือสัมผัสกับโรคแล้วก็ตาม

โอกาสนี้ ได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 โดส แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำหรับนำไปฉีดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และ พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน 300 โดส พร้อมพระราชทานอาหารสุนัข จำนวน 100 กระสอบ แก่ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปมอบให้กับสถานอุปการะสุนัขต่าง ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี จากนั้น ทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดในพื้นที่ และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์ พร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งพระภารกิจที่สำคัญต่อการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทย และสรรพชีวิตทั้งหลาย ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายถึงชีวิต จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างจริงจังให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย สำหรับวันนี้มีประชาชนนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 165 ตัว และ ทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 83 ตัว

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
20 กุมภาพันธ์ 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด