พิธีเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

01 ก.พ. 2565
0

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. และสมุดบันทึก ประจำปี พุทธศักราช 2565 แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ด้วยดีเสมอมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ และนายรณนรินทร์ สวัสดิ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักบริหาร เป็นผู้เชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน และสมุดบันทีกพระราชทานไปมอบแก่ คณะผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 14-21 มกราคม พ.ศ. 2565 ยังความปลื้มปิติและสำนึก ในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 กรุงเทพมหานคร 

 สำนักงานเขตหลักสี่ 

 สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 

 การประปานครหลวง 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 

 กรมสรรพากร 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และคณะ เป็นผู้รับมอบ

 การรถไฟแห่งประเทศไทย 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ

 สำนักงานเขตหลักสี่ 

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และคณะ เป็นผู้รับมอบ

 สำนักงานประปา สาขาประชาชื่น 

น.ส.พณิชา เวชโอสถศักดา ผู้จัดการการประปา สาขาประชาชื่น เป็นผู้รับมอบ

 กรมชลประทาน 

นายปวิตร สุขวัจน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เป็นผู้รับมอบ

 สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง 

พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผู้กำกับการ และข้าราชการตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

ฝ่ายบริหารกลาง สำนักบริหาร
1 กุมภาพันธ์ 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด