สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุดรธานี ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

28 ม.ค. 2565
0
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชนชาวไทย จึงทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่ยังคงคุกคามต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งทรงพร้อมที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07.25 น. องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ร่วมกับผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสที่เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุดรธานี ที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลกู่แก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอเมือง

ในการนี้ ทรงร่วมกับหน่วยแพทย์ฯ ฉีดวัคซีนพระราชทานด้วยพระองค์เอง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนทั่วไป และประชาชนกลุ่มเปราะบางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งวัคซีนพระราชทาน ประกอบด้วย ไฟเซอร์ 1,000 โดส ซิโนฟาร์ม 250 โดส ซิโนแวค 250 โดส รวม 1,500 โดส

สำหรับวันนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรวม 2 แห่ง ได้แก่ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง และวัดป่านาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. โดยมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ณ วัดเกษรศีลคุณ 913 คน และวัดป่านาคำน้อย 300 คน

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
28 มกราคม 2565

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด