สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดงาน “แนะนำหลักสูตร CGI Open House 2022 และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา”

19 พ.ย. 2564
0

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จัดงาน
“แนะนำหลักสูตร CGI Open House 2022 และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา”

            สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กำหนดจัด “งานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2022” และสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทุนยังมีโอกาสได้ฝึกงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำที่สหรัฐอเมริกาอีกด้วย สำหรับงาน CGI Open House จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เพรียบพร้อมด้วยเครื่องมืออันทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมลุ้นรางวัล gift voucher Starbucks ด้วย

            นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยตนเองในช่วงเช้า และรอฟังประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2554-1900 ต่อ 2144, 2712 หรือ www.cgi.ac.th

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

08:00 – 09:00ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวร้ส Covid-19 ให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
พร้อมลงทะเบียน รับเอกสาร และรับกล่องอาหารว่าง
09:00 – 09:10พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
09:10 – 09:50ถาม – ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร
– ผู้แทนสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม
– ผู้แทนสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
– ผู้แทนสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
09:20 – 09:30ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมส่งให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
09:30 – 12:00เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
12:00 – 13:00รับประทานอาหารกลางวัน

            ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เป็นการดำเนินงานด้านการสอบคัดเลือก โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์ ณ ชั้น 3 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

19 พฤศจิกายน 2564

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด